Alates 01.07.2010 on võimalik abielu sõlmida ka notari juures. Notar sõlmib abielu kas oma büroos või väljaspool notaribüroo ruume abiellujate valitud kohas.

Abiellumiseks tuleb notarile esitada abiellumisavaldus. Abiellumisavalduse esitamiseks peavad mõlemad abiellujad koos tulema notaribüroosse ja büroos täitma avalduse.

Abielu sõlmitakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel abiellujate poolt notarile avalduse esitamisest.

Abielu registreerimisel notaribüroos on notari tasu vastavalt notari tasu seadusele 63,90 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %.
Kui notarile on esitatud avaldus abielu sõlmimiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu sõlmimist ei järgne, on notari tasu 44,70 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %.

Juhul kui abielu soovitakse registreerida väljaspool notaribürood, abiellujate poolt valitud asukohas, lepitakse vastavalt notari tasu seadusele notari tasu suurus kokku notari ja abiellujate vahel (kokkuleppetasu).

Loe abielu sõlmimise kohta täpsemalt: http://www.notar.ee/21663Alates 01.07.2010 on võimalik notari juures ka abielu lahutada. Notari juures abielu lahutamise eelduseks on mõlema abikaasa elukoht Eestis ja abikaasade kokkulepe.

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel, mille tõenduseks on nõutav nende ühine notaribüroos täidetav kirjalik avaldus, mille abikaasad esitavad isiklikult notarile.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult notari juurde tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Pärast abielu lahutamise avalduse esitamist määrab notar abielulahutuse päeva. Sellel päeval lahutab notar mõlema abikaasa kohalolekul nende abielu. Kui abikaasa ei saa määratud ajal mõjuval põhjusel notari juurde tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Abielu lahutatakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel notarile abielu lahutamise avalduse esitamisest.

Abielu lahutamisega seotud notari tasu on vastavalt notari tasu seadusele 63,90 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %. Kui notarile on esitatud avaldus abielu lahutamiseks ning notar on avaldajaid nõustanud, kuid notarist sõltumatutel asjaoludel abielu lahutamist ei järgne, on notari tasu 44,70 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %.

Loe abielu lahutamise kohta täpsemalt: http://www.notar.ee/21666.