Notari ametitegevus jaguneb ametitoimingute tegemiseks ja ametiteenuste osutamiseks.Viljandi notar Kersti Kulla osutab järgmisi ametiteenuseid: