Notari ametitegevus jaguneb ametitoimingute tegemiseks ja ametiteenuste osutamiseks.


Notari ametitoimingud jagunevad omakorda üldjoontes kolmeks: notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine ja pärimisasjade menetlemine.

Peamiseks notari ametitoiminguks on tehingute tõestamine, näiteks:
Notar teostab ka järgmisi ametitoiminguid: abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine, avalike dokumentide apostille’iga kinnitamine.
Samuti viib notar läbi pärimismenetlusi.