Apostille on tunnistus, millega kinnitatakse dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Apostille kinnitatakse püsivalt dokumendi külge. Apostille’ida võib avaliku dokumendi

Avalik dokument tuleb apostille’ida riigis, kus see on välja antud.

Avalik dokument on:

Apostille’imisele ei kuulu avalik dokument,

1. juulil 2012 jõustus Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, millest tulenevalt ei nõuta enam perekonnaseisuandmete väljavõtete apostille’mist. Sellisteks inglise keeles väljastatavateks väljavõteteks on sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, abieluvõimetõendi, nimemuutuse tõendi ja rahvastikuregistri väljavõtted. Väljavõtteid väljastavad Eestis kõik maavalitsused.

Alates 19.09.2013 ei vaja Eesti avalik dokument täiendavat apostille’imist Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Itaalias ja Iirimaal.

Oluline on meeles pidada, et notar ei või apostille’ida enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, kuid seda saab teha teine notar (sh teine samas büroos töötav notar).

Loe apostille’i kohta täpsemalt: http://www.notar.ee/19886.

Apostille väljastamiseks on vajalik notarile esitada taotlus, mille blanketi leiad siit: Apostilliga kinnitamise taotluse blankett (eesti, inglise ja vene keeles)