Notari tasu on notariaaltoimingu tegemise ning sellega seotud õigusalaste ja tehniliste teenuste osutamise eest notarile makstav tasu. Notari tasu määramisel on aluseks notari tasu seadus (vt lähemalt Riigi Teatajast).

Notari tasu on omavahelises seoses tehingu väärtusega (vt seaduse § 3). Kindlaks määratud reeglite alusel ja muuhulgas lähtudes seaduse §-s 22 toodud tabelist kujuneb notari tasu kogusumma. Oluline on meeles pidada, et kõik notarid lähtuvad tasude määramisel notari tasu seadusest, see tähendab, et tasumisele kuuluv notari tasu on sama ka teise notari juures.

Uuri lisaks:
Notari tasust
Kuidas määratakse notari tasu

Kui tehingu tegemisega kaasneb kande tegemine kinnistusraamatusse, äriregistrisse, kommertspandiregistrisse või abieluvararegistrisse on vajalik tasuda ka riigilõiv, mille kohta loe täpsemalt Riigilõivuseadusest.